Bảo Dưỡng-Sửa Chữa - Piano For You

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Sửa kẹt phím đàn piano

500.000

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Chỉnh Dây Đàn Piano Đứng

800.000

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Bảo dưỡng đàn Piano đứng

800.000

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Chỉnh Dây Đàn Piano 3 Chân

1.000.000
Giảm giá!
1.200.000
Giảm giá!

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Dịch vụ chuyển đàn trọn gói (5)

1.200.000

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Cân Phím Đàn Đứng

1.500.000

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Bảo dưỡng đàn Piano 3 chân

1.800.000
Giảm giá!

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Dịch vụ chuyển đàn trọn gói (6)

1.800.000

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Chỉnh dây thính phòng

2.000.000
2.000.000
2.000.000
Giảm giá!
2.000.000
Giảm giá!
2.000.000

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Cân Phím Đàn 3 Chân

2.500.000
Giảm giá!

Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Dịch vụ chuyển đàn trọn gói (7)

2.500.000
3.000.000
3.000.000
Giảm giá!
4.000.000