Đàn Piano CHARIS - Piano For You

Đàn Piano CHARIS

Đàn Piano CHARIS Là thương hiệu của Nhật Bản,được gọi chung là đàn ngoài dòng.một trong những thương hiệu không phải Yamaha và Kawai.