【Đàn Piano DRESDEN 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano DRESDEN

26.000.000

Đàn Piano DRESDEN Là thương hiệu của Nhật Bản,được gọi chung là đàn ngoài dòng.một trong những thương hiệu không phải Yamaha và Kawai.