ĐÀn Piano FUKUYAMA&SONS - Piano For You

ĐÀn Piano FUKUYAMA&SONS

26.000.000

Đàn Piano FUKUYAMA&SONS Là thương hiệu của Nhật Bản,được gọi chung là đàn ngoài dòng.một trong những thương hiệu không phải Yamaha và Kawai.