【Đàn Piano GOLDSTAR 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano GOLDSTAR

26.000.000

Đàn Piano GOLDSTAR Là thương hiệu của Nhật Bản,được gọi chung là đàn ngoài dòng.một trong những thương hiệu không phải Yamaha và Kawai.