【Đàn Piano Kawai BS2A SS 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano Kawai BS2A SS

Kawai BS2A SS là sản phẩm đàn upright piano được sản xuất vào những năm 1992.Một mẫu đàn cao cấp của Kawai.Sản phẩm được thiết kế với …