【Đàn Piano Kawai KL51KF 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano Kawai KL51KF

Kawai KL51KF là sản phẩm đàn upright piano được sản xuất vào những năm 1989.Một mẫu đàn cao cấp của Kawai.Sản phẩm được thiết kế với …