【Đàn Piano Kawai KL62KF 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano Kawai KL62KF

Kawai KL62KF là sản phẩm đàn upright piano được sản xuất vào những năm 1993.Một mẫu đàn cao cấp của Kawai.Sản phẩm được thiết kế với …