【Đàn Piano Kawai KL95R 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano Kawai KL95R

Kawai KL95R là sản phẩm đàn upright piano được sản xuất vào những năm 1990.Một mẫu đàn cao cấp của Kawai.Sản phẩm được thiết kế với …