【Đàn Piano Kawai US5X C 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano Kawai US5X C

Kawai US5X C là sản phẩm đàn upright piano được sản xuất vào những năm 1992.Một mẫu đàn cao cấp của Kawai.Sản phẩm được thiết kế với …