【Đàn Piano Kawai US7X LE 】 ✅ Piano For You ✆ 0888 15 15 88

Đàn Piano Kawai US7X LE

Kawai US7X LE là sản phẩm đàn upright piano được sản xuất vào những năm 1992.Một mẫu đàn cao cấp của Kawai.Sản phẩm được thiết kế với …