Sửa kẹt phím đàn piano - 【Thiên Di Piano】

Sửa kẹt phím đàn piano

500.000

Xử lý kẹt phím đàn piano là một trong những hạng mục của việc sửa đàn piano.Đàn piano sử dụng rất nhiều các chi tiết bằng dạ tại các khớp chuyển động của máy đàn .Khi độ ẩm tăng cao,những chi tiết dạ này sẽ hút ẩm dẫn đến hiện tượng dạ bị trương lên.Lúc này tiết diện trong các khớp chuyển động tăng cao dẫn đến hiện tượng kẹt phím.